My comments to Mr Papadimoulis tweet: 12/23/18

Standard

Papa-dimouli… kanenas rwmaios den kunhgise brefoi… oi Aleksandrinoi kai en sunexeia Rwmaioi… elenxan thn perioxh gia aiwnes! Kala Xristougenna se olous…

“akousaV de o basileuV hrwdhV etaracqh kai pasa ierosoluma met autou …”

When Herod the king had heard [these things], he was troubled, and all Jerusalem with him…. kata Mathaio Euaggelio chapter 2

in other words they where hiding from the Jew King.., and Arab wised men helped them!

not the Romans!!! The Romans as much more Civilized… let this Herod King exist… in order to keep peace in the region … just a note!

H istoria… k. Papadimouli den mporei na parermhneutai bash efhmerwn politikwn ermhneiwn… me pseudeis propagandismous…

poso malon H Megalyterh Thrhskia sto Planhth GH!

the Historic bullshiters of the fake liberals…