«Βόρεια περιοχή του Πρώτου Μέρους»

Standard

article 28

In paragraph 3 it states that… in order to limit the Greek national domain… by law…

an ABSOLUTE majority must be!

Today In Greece… cc…yesterday… they voted this agreement… that potentially limits the National domain!

In this treaty is defining the North Greece as an area that has different characteristics from the rest country!

«Βόρεια περιοχή του Πρώτου Μέρους», … Part of the Treaty…όπου πρώτο μέρος η Ελλάδα. Βόρεια περιοχή πλέον με τη Συμφωνία η ελληνική Μακεδονία..

With a minority government majority… of 145+ 8 willing…

It is when the constitution becomes toilet paper in front of conspiracies and foreign interests!

This treaty… voted with 153/300….  has no Legal future!