ΓΙΑΤΙ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ…

Standard

ΔΕΝ ΕΙΝΑ… Ταβοο…

ΕΜΕΙΣ…the legal Citizens of USA… ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ… will file a law suit against any body/ organization/ corporation or religious entity who is responsible of creating and distributing Corona virus!

1577_4602042083874_425553636_n